This Month @ HSNEF

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dates to rememberJanuary 1st, 2014: 9.00am-12.30 noon
Maha Ganapati Havan & Special Abhishek & Shrinagar
5.00pm-7.00pm
Shri Venkateswara (Balaji) Kalyanotsavam

January 11th 9.30-10.30am
Vaikunta Ekadashi Celebrations Suprabhatam, Aradhana
10.30-12.00am
Vaikunta Dwara Puja, Gadya Parayana, Arati, Prasadam

January 11th 6.00pm -8:00pm
Bhogi, Lohri and Andal Goda Kalyana

January 14th 9.30-10.20am
Makar Sankranthi Ganesh Abhishek

January 14th 6.00pm-8.30pm
Ayyappa Makara Jyoti Puja

January 17th 6.30pm-8.00pm
Thai Pusam Subrahmanya Puja

Donate to Temple

Copyright © 2013 Hindu Society of North East Florida. All rights reserved.